Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan je od osnovnih uvjeta života. Kemijska formula vode je H2O.
Ima ledište na 0°C i vrelište na 100°C. Također se javlja kao tekućina (između 0°C i 100°C).
Na Zemlji voda tvori oceane, rijeke, oblake i polarne kape. Voda pokriva 71% zemljine površine i nužna je za život kakav poznamo. Ona je po težini najobilnija sastavnica stanica i organizama (75-85%), a veliki broj stanica ovisi o izvanstaničnoj okolini koja je također uglavnom vodena. Najveća gustoća vode je pri 4°C (anomalija vode).

Oko 70 % zemljine površine prekriveno je vodom, a samo 0,3 % od toga je pitka voda.
Bez sumnje Hrvatska, zahvaljujući svojem geografskom položaju te osobinama svojega reljefa i klime, raspolaže sa znatnim količinama kvalitetne slatke vode, koja je preduvjet života. Prema službenim podacima, Hrvatska raspolaže s oko 45 milijardi m3 obnovljive slatke vode, ili 9500 m3 po stanovniku, pa je u tom smislu, u odnosu na druge, zemlja bogata vodom.