Punionica vode Santa

Punionica vode Sante smještena je tik uz izvor Krupe, pritoka rijeke Zrmanje, unutar Parka prirode Južni Velebit.

Rijeka Krupa izvire pod južnim obroncima planine Velebit i donosi vodu podzemnih tokova – od kiša i otopljenih snjegova sa širokog planinskog područja sjeverno od samog izvora – koji do izvora dolaze podzemnim vodotocima uglavnom kroz kraško-vapnenačka tla.

Količina vode na izvoru ima sezonske oscilacije, pri čemu, i kod najmanjih dotoka, omogućuje rad punionice u punom kapacitetu.
Instalirana oprema u punionici projektirana je za punjenje prirodne izvorske vode u PET boce koje se kontinuirano proizvode u okviru cjelokupne proizvodne linije. Proizvodna linija je izvedena u materijalima koji udovoljavaju strogim standardima i propisima koji se odnose na proizvodnju hrane i konfigurirana tako da pruža zaštitu u svim fazama proizvodnje.

Za početak proizvodnje određene su tri dimenzije boca: 1.5, 0.5 i 0.33l, u paketima formiranim od 6 ili 12 boca.

Osim prirodne izvorske vode, oprema omogućuje punjenje gazirane, kao i aromatizirane prirodne izvorske vode.

Vlastiti laboratorij, organiziran uz pogon, svakodnevno provodi analize vode na uzorcima sa svih važnih točaka proizvodnje.